Corona vraag & antwoord over collectief vervoer

 

Voertuigen mogen op hun volledige capaciteit worden gebruikt onder de volgende voorwaarden:

* Alle inzittenden dienen een mondmasker te dragen;
* In het voertuig dient ontsmettende handgel en voldoende nieuwe mondmaskers ter beschikking te zijn;
* Het ventilatiesysteem in het voertuig dient goed te functioneren en moet degelijk worden onderhouden.

Gezien de pandemie nog niet voorbij is en de lage vaccinatiegraad in bepaalde regio’s, kan het in sommige situaties (vb. verplaatsingen over langere trajecten) aanbevolen zijn om:
* ofwel het voertuig toch niet op zijn volledige capaciteit te gebruiken;
* ofwel de aangebrachte flexibele afscheidingen te bewaren

Werf- en andere voertuigen moeten iedere morgen ontsmet worden bij de handgreep van de deuren. Ook bij élke wissel van chauffeur of bedienaar wordt het voertuig ontsmet (handgreep deuren, stuur, versnellingspook, bedieningspaneel radio, airco, …).

Om het reinigings- en ontsmettingswerk te beperken is het aan te bevelen om voertuigen zoveel mogelijk door dezelfde chauffeur en passagier(s) te laten gebruiken en zo min mogelijk gebruikerswissels te voorzien.

In een voertuig kunnen enkel afscheidingen in flexibel materiaal tussen de zitplaatsen worden geplaatst met aandacht voor de zichtbaarheid en de veiligheid (wegcode).

Bovendien moet er voor worden gezorgd dat deze wanden de optimale werking van de ventilatie- en verluchtingssystemen in het voertuig niet belemmmeren.

Zie de richtlijnen van de verschillende regionale overheden over de toegelaten afscheidingen:
- Vlaanderen
- Brussel website
- Brussel download 
- Wallonië

 

 

Het plaatsen van vaste plexi-wanden is meestal niet toegelaten zonder een herkeuring met het oog op aan de aanpassing van het gelijkvormigheidsattest.

 

 

De afscheiding in een voertuig dient uit flexibel materiaal te bestaan, dat zonder gebruik van gereedschappen kan verwijderd worden. Deze afscheidingen moeten worden geplaatst met aandacht voor de zichtbaarheid en de veiligheid (wegcode). Zie de richtlijnen van de verschillende regionale overheden over de toegelaten afscheidingen:
 
Bovendien moet er voor worden gezorgd dat deze wanden de optimale werking van de ventilatie- en verluchtingssystemen in het voertuig niet belemmmeren.
 
In voertuigen waarin dergelijke afscheidingen worden geplaatst, moeten alle inzittenden een mondmasker dragen.
Zelfs als dergelijke afscheidingen worden geplaatst, moeten alle inzittenden nog steeds een mondmasker dragen. Tevens moeten ontsmettende handgel en voldoende nieuwe mondmaskers aanwezig te zijn.

Neen. Voor vervoer georganiseerd door de werkgever zijn de bepalingen uit de Generieke Gids en het sectorprotocol zonder uitzondering van toepassing. [zie ook https://www.constructiv.be/nl-BE/Contact/Contactpunt-Corona-Bouw/Corona-Vraag-antwoord/Hoeveel-perso....
Of de inzittenden tot hetzelfde huishouden behoren, al of niet tijdelijk samen gehuisvest zijn, elkaars knuffelcontact zijn, .. speelt daarbij geen rol.