Corona vraag & antwoord over collectief vervoer

Het maximaal toegelaten inzittenden is afhankelijk van de capaciteit van het voertuig.  Hierbij moet de voorrang worden gegeven aan de social distancing regel. Dit betekent dat een minimale afstand van 1,5 m tussen de inzittenden wordt gewaarborgd.

Indien het onmogelijk is om de social distancing regel te hanteren zijn er twee mogelijkheden: 

- het beperken van het aantal personen in het voertuig en/of
- het voorzien van afscheidingen


In beide gevallen zijn dan ook steeds volgende EXTRA MAATREGELEN verplicht:

- ELKE inzittende moet een mondmasker dragen
- er moet ontsmettende handgel aanwezig zijn in het voertuig
- ventilatie- en verluchtingssystemen moeten goed functioneren en onderhouden zijn
- er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de hygiëne binnen in de voertuigen die door de verschillende personen worden gebruikt

Dus ook in geval dat er afscheidingen worden voorzien, moet iedereen een mondmasker dragen. 

Meer in detail:

Optie  1 – “Het beperken van het aantal personen in het voertuig”

Dit houdt in dat het voertuig nooit volledig bezet kan worden, dus dat er steeds minder personen dan plaatsen zijn.  

Voorbeelden:
 
- zijn er drie zitplaatsen, dan kan je maximaal met twee personen plaatsnemen (maar mét mondmasker).
- zijn er slechts twee zitplaatsen, dan kan je maar één persoon vervoeren. Als je toch twee personen wil vervoeren, ben je verplicht om optie 2 (het plaatsen van afscheidingen) te hanteren.

Het is bovendien ten stelligste aangeraden om bij het bepalen van hoeveel men het aantal zitplaatsen beperkt, men dat doet op basis van een verdere risico-analyse en dus ook rekening houdt met de specifieke situaties (zoals de voorziene totale duurtijd van gemeenschappelijke verplaatsingen, exacte type voertuig, … ).  

Optie 2 – Het plaatsen van afscheidingen 

Als de social distancing niet kan gerespecteerd worden, kunnen ook afscheidingen in het voertuig worden geplaatst (bijvoorbeeld tussen rijen of tussen zetels op een rij).  In dat geval moet rekening gehouden worden met wat volgens de verschillende regionale overheden geaccepteerd kan worden. Voor deze regionale verschillen verwijzen we naar de FAQ  - Welke afscheidingen kunnen reglementair geplaatst worden in voertuigen. 

Advies van de verzekeraar laten inwinnen bij de keuze voor het plaatsen van afscheidingen is eveneens aangewezen.

En nogmaals, ook als er afscheidingen zijn, schrijft het sectoraal akkoord van de bouwsector voor dat elke inzittende een mondmasker moet dragen. 

En de andere extra maatregelen (aanwezigheid handgel, ventilatie, hygiëne binnen het voertuig) blijven ook van toepassing. 

Werf- en andere voertuigen moeten iedere morgen ontsmet worden bij de handgreep van de deuren. Ook bij élke wissel van chauffeur of bedienaar wordt het voertuig ontsmet (handgreep deuren, stuur, versnellingspook, bedieningspaneel radio, airco, …).

Om het reinigings- en ontsmettingswerk te beperken is het aan te bevelen om voertuigen zoveel mogelijk door dezelfde chauffeur en passagier(s) te laten gebruiken en zo min mogelijk gebruikerswissels te voorzien.

In een voertuig kunnen enkel afscheidingen in flexibel materiaal tussen de zitplaatsen worden geplaatst met aandacht voor de zichtbaarheid en de veiligheid (wegcode).

Bovendien moet er voor worden gezorgd dat deze wanden de optimale werking van de ventilatie- en verluchtingssystemen in het voertuig niet belemmmeren.

Zie de richtlijnen van de verschillende regionale overheden over de toegelaten afscheidingen:
- Vlaanderen
- Brussel website
- Brussel download 
- Wallonië

Een gelaatscherm is zeker geen alternatief voor afscheidingen in een voertuig. Het kan enkel als bijkomende bescherming gedragen worden.

Als de social distancing regel in het voertuig niet kan worden gegarandeerd, is het niet voldoende om enkel een mondmasker te dragen.

- ofwel wordt het aantal inzittenden in het voertuig beperkt;
- ofwel worden in het voertuig afscheidingen aangebracht;
- beide mag ook.
Deze afscheidingen bestaan uit voldoende flexibel materiaal en worden aangebracht met aandacht voor de zichtbaarheid en de veiligheid (wegcode). In de beide gevallen moeten alle inzittenden een mondmasker dragen en er dient ontsmettende handgel in het voertuig aanwezig te zijn.

Tevens moet er voor worden gezorgd dat de ventilatie- en verluchtingssystemen optimaal werken en moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de hygiëne in het voertuig.

Neen. Als de social distancing niet kan worden gerespecteerd, is het dragen van een mondmasker steeds verplicht. Maar enkel het mondmasker op zich is geen alternatief voor een afscheiding.

Het plaatsen van vaste plexi-wanden is meestal niet toegelaten zonder een herkeuring met het oog op aan de aanpassing van het gelijkvormigheidsattest.

De afscheiding in een voertuig dient uit flexibel materiaal te bestaan, dat zonder gebruik van gereedschappen kan verwijderd worden. Deze afscheidingen moeten worden geplaatst met aandacht voor de zichtbaarheid en de veiligheid (wegcode). Zie de richtlijnen van de verschillende regionale overheden over de toegelaten afscheidingen:

- Vlaanderen
- Brussel website
- Brussel download 
- Wallonië

Bovendien moet er voor worden gezorgd dat deze wanden de optimale werking van de ventilatie- en verluchtingssystemen in het voertuig niet belemmmeren.

In voertuigen waarin dergelijke afscheidingen worden geplaatst, moeten alle inzittenden een mondmasker dragen.
Tevens moet in een voertuig met flexibele afscheidingen ontsmettende handgel aanwezig zijn.

Neen. Voor vervoer georganiseerd door de werkgever zijn de bepalingen uit de Generieke Gids en het sectorprotocol zonder uitzondering van toepassing. [zie ook https://www.constructiv.be/nl-BE/Contact/Contactpunt-Corona-Bouw/Corona-Vraag-antwoord/Hoeveel-perso....
Of de inzittenden tot hetzelfde huishouden behoren, al of niet tijdelijk samen gehuisvest zijn, elkaars knuffelcontact zijn, .. speelt daarbij geen rol.