Corona vraag & antwoord over Heropstarten van de werkzaamheden

Er is een verschil tussen de werkhervatting na een verplichte quarantaine of isolatie en de werkhervatting na ziekte. 

De duur van een quarantaine thuis is maximum 10 dagen na het laatste risicovolle contact of na het laatste verblijf in rode zone indien beschouwd als risico. Een negatief testresultaat leidt tot een vroegtijdig einde van de quarantaine. Na het einde van deze quarantaine kan het werk zonder meer hervat worden. 

Wanneer je positief test op het coronavirus, moet je in isolatie. De isolatie duurt minstens 10 dagen. 
Als de huisarts (of de behandelende geneesheer) een ziekteattest uitreikte bepaalt hij of een werknemer genezen is en het werk kan hervatten.

Indien de periode vermeld op het ziekteattest verlopen is en de arts heeft geen nieuw ziekteattest voor een verlenging van het ziekteverlof uitgereikt, dient de werknemer het werk te hervatten.

Werknemers die meer dan 4 opeenvolgende weken arbeidsongeschikt zijn geweest dienen door de arbeidsarts te worden onderzocht vooraleer het werk te hervatten.