Corona vraag & antwoord over PBMs

Kunnen ook gelaatsschermen in kunststof, die op de veiligheidshelm kunnen bevestigd worden, vanaf 4 mei als een wettelijk aanvaard preventiemiddel beschouwd worden bij het af en toe niet kunnen respecteren van de social distancing?

Nee,  een dergelijk “vizier” kan niet als een waardig alternatief voor het dragen van een mondmasker beschouwd worden.
Het kan enkel als bijkomende bescherming gedragen worden.

Het tegenhouden van druppels bij hoesten/niezen is de belangrijkste functie van het mondmasker.

Aangezien een mondmasker dient om anderen te beschermen is het niet heel belangrijk dat het masker perfect op je gezicht past. Het is dus zeker niet nodig om je baard of snor te scheren hiervoor.

Als de werkzaamheden een FFP2 of FFP3-masker vereisen (werkzaamheden bij aanwezigheid van COVID-19-patiënten of activiteiten met blootstelling aan mutagene of carcinogene agentia als kwartsstof en asbestvezels), dan is een goede aansluiting, en dus scheren, wel nodig.

FFP2- en FFP3-maskers worden volgens de reglementering beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit betekent dat deze maskers een reglementaire CE-markering moeten dragen.

Bovendien is het aangewezen om een copie van het conformiteitsattest van de te bestellen maskers op te vragen bij uw leverancier. Lees meer!

Omdat er veel valse conformiteitsattesten in omloop zijn maakte Febelsafe een oplijsting van verdachte certificaten.

Let op dat bij bouwwerkzaamheden de Chinese maskers van het type KN95 (als alternatief voor de FFP2) en KN99 (als alternatief voor FFP3) niet aanvaard worden door FOD Toezicht Welzijn op het Werk.

Werknemers die werken binnenshuis uitvoeren in een bewoond/gebruikt gebouw waarin personen verblijven, moeten de beschikking krijgen over een vaste PBM-kit. Zoals voorzien in de Codex Welzijn op het Werk, moet steeds aan de hand van een risicoanalyse worden bepaald welke PBM's (al of niet bijkomend) gebruikt moeten worden, in functie van de uit te voeren activiteiten.

Het gebruik van een stoffen masker is niet verboden als bescherming tegen het coronavirus, maar wordt afgeraden.

Dergelijke maskers stellen namelijk een probleem op het vlak van reiniging. In dit verband verwijzen we naar de CAO 'reinigen van werkkledij'. Deze bepaalt dat de werkgever, in samenspraak met de preventieadviseur, de arbeidsarts en de werknemersafvaardiging, een risicoanalyse moet opmaken waaruit moet blijken of de werknemer het masker al dan niet zelf mag reinigen. 

Het Coronavirus kan ook worden verspreid via oppervlakken die met de handen worden aangeraakt. 

Het dragen van wegwerphandschoenen kan dan ook belangrijk zijn in een omgeving waar contactoppervlakken besmet kunnen zijn met het Coronavirus. Dit is voornamelijk het geval bij werken  binnenshuis in een gebouw waar bewoners aanwezig zijn. Hierbij blijft de regel gelden: raak je gelaat niet aan als je handschoenen draagt. Belangrijk is ook om de handschoenen (en vooral de tweede handschoen) op een correcte wijze uit te trekken en daarna de handen te wassen met water en zeep of ze te ontsmetten met alcoholgel, nadat je de beide handschoenen hebt uitgetrokken en in een afgesloten vuilbak of een plastieken zak hebt gedeponeerd.

Werkhandschoenen moeten worden ontsmet met een alcoholhoudend desinfecteermiddel voorleer ze worden uitgetrokken.

Belangrijk is ook om de handschoenen (en vooral de tweede handschoen) op een correcte wijze uit te trekken. Onmiddellijk nadat de handschoenen worden uitgetrokken, dient men de handen te wassen met water en zeep of men moet ze ontsmetten met alcoholhoudende gel.