Corona vraag & antwoord over Sociale voorzieningen

In de sociale voorzieningen (toilet, lavabo’s, maar ook de refter) moeten minimaal vloeibare zeep, stromend water, ontsmettingsmiddel aanwezig zijn.

Voorzie een pedaalemmer met deksel en wegwerpmateriaal om de handen af te drogen i.p.v. handdoeken of elektrische warmteblazers.  

Voor bijkomende adviezen verwijzen we naar  de preventiefiche Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen. 

Een kleine bouwplaats  is bv. 2 werknemers en de werkzaamheden duren 1 dag.

Er moet sanitaire installaties (toilet, lavabo’s) aanwezig zijn met stromend water, vloeibare zeep, ontsmettingsmiddel.

Voor bijkomende adviezen verwijzen we naar  de preventiefiche Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op bouwplaatsen.

Een verhoogde ontsmettingsfrequentie (minstens dagelijks) van de sanitaire voorzieningen is noodzakelijk (af te stemmen met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk), vooral voor oppervlakken die vaak worden aangeraakt (klinken, wastafel, WC’s, schakelaars, ...).

Het wordt aangeraden een register bij te houden van de reinigings- en ontsmettingsbeurten. 

Chemische toiletten mogen supplementair gebruikt worden op toiletten met waterspoeling.

De chemische toiletten moeten frequent (minstens dagelijks) ontsmet worden (af te stemmen met de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) en er moet alcoholgel aanwezig zijn om de handen te ontsmetten.

Het wordt aangeraden een register bij te houden van de reinigings- en ontsmettingsbeurten. 

Indien voldoende stromend water en zeep aanwezig is, is alcoholgel niet noodzakelijk. Er moet wel een ontsmettingsmiddel aanwezig zijn voor het reinigen en ontsmetten van oppervlakken die vaak worden aangeraakt.

De sociale voorzieningen zoals refters en kleedkamers moeten minimaal na elke gebruikerswissel gereinigd en ontsmet worden (bjivoorbeeld bij rustpauzes in shifts). Een dagelijks onderhoud van de vloeren is vereist.
Het wordt aangeraden een register bij te houden van de reinigings- en ontsmettingsbeurten. 

Voor de ontsmettingsfrequentie van de sanitaire voorzieningen verwijzen we naar de aparte FAQ hieromtrent. 

Neen, er moet minimaal afstand 1,5 m tussen personen kunnen gegarandeerd worden. 1 persoon per 4m² is een goede richtlijn. Indien nodig moet de lunchpauze  in shiften en/of in open lucht georganiseerd worden en het omkleden in shiften georganiseerd worden. Bovendien moeten de sociale voorzieningen 24u op 24u en 7 dagen op 7 verlucht te worden.

Ja, ook bij betreden van werkposten, lokalen en sociale voorzieningen moet bij voorkeur 1,5m afstand tussen personen worden bewaard. Voorkom dat er bij de toegang tot deze ruimtes personen te dicht bij elkaar komen te staan.

Het is aan te bevelen op deze plaatsen hiervoor de nodige signalisatie en/of sensibilsierende affiches of informatieborden aan te brengen.

Een dagelijks onderhoud van de vloeren is vereist. Het wordt aangeraden een register bij te houden van de reinigings- en ontsmettingsbeurten. 

Voor de ontsmettingsfrequentie van de sanitaire voorzieningen verwijzen we naar  de aparte FAQ hieromtrent. 

Iedereen wordt geacht ervoor te zorgen dat de sociale voorzieningen (en de eigen werkplek) schoon blijven, maar de aannemer die de sociale voorzieningen plaatst, draagt de verantwoordelijkheid over reiniging en ontsmetting.

Iedereen wordt geacht ervoor te zorgen dat de sociale voorzieningen (en de eigen werkplek) schoon blijven, maar de aannemer die de sociale voorzieningen geplaatst heeft de verantwoordelijkheid over reiniging en ontsmetting.

Het algemeen principe is dat een dergelijk watervat enkel aanvullend kan zijn op de voorzieningen met stromend water.

De CAO humanisering van de Arbeid voorziet wel dat op kleine bouwplaatsen (max. 5 werknemers) en op bouwplaatsen met een grote geografische spreiding (bvb. wegenwerken) inrichtingen met stromend water kunnen worden vervangen door specifieke inrichtingen. Enkel in deze gevallen kan een watervat een alternatief zijn voor stromend water.

Neen. Op de arbeidsplaats dient er steeds stromend water en zeep aanwezig te zijn.