CORONA - NAZORGFASE AFGELOPEN SINDS 11/05/2022 

 

Sinds 11/05/2022,  2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie,  is de “nazorgfase” afgelopen. Dat betekent ook het einde van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de “groene” waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen. De maatregelen voor de bouwsector in de groene, oranje en rode fasen staan beschreven in  de desbetreffende sectorfiches, maar zijn dus momenteel niet van kracht.